Đỡ hơn nhiều

Thầy bói xem chỉ tay một người đàn ông.

– Nửa đầu cuộc đời, ông khổ sở vì thiếu tiền, sau đó… sẽ đỡ hơn nhiều.

– Vì tôi sẽ kiếm ra tiền ư?

– Không, vì ông sẽ quen thôi mà.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang