Đố các em

Trong lúc đang học căn thẳng, cô giáo thay đổi không khí bằng cách đố vui.

– Cô: cô đố các em con gà để ra hột gì?

– HS: Thưa cô hột gà ah!

– Cô: đố mấy em, con vịt để ra hột gì nào?

– HS: Thưa cô hột vịt ah!

– Cô: rồi bây giờ các em có gì để đố cô ko?

– Vova đứng dậy nói: Em đố cô con chim le le nhà em đẻ ra hột gì ah?

– Cô: đỏ mặt.

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang