Dìm bong bóng…

Có 4 con vịt đang chơi ở hồ nước,bỗng bị cảnh sát bắt về hỏi

-Mày tên gì?

Vịt 1:

– Dạ con tên vịt

– Mày làm gì ở hồ nước?

– Dạ con chơi dìm bong bóng xuống nước ạ

Cảnh sát lại hỏi:

– Mày tên gì?

Vịt 2:

– Dạ con tên vịt vịt

– Mày làm gì ở hồ nước?

– Dạ con chơi dìm bong bóng xuống nước

Cảnh sát lại hỏi:

– Mày tên gì?

Vịt 3:

– Dạ con tên vịt vịt vịt

– Mày làm gì ở hồ nước?

– Dạ con chơi dìm bong bóng xuống nước

Cảnh sát hỏi con vịt cuối cùng:

– Mày tên gì?

Vịt 4:

– Dạ con tên bong bóng

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang