Đi xem pháo hoa ở đâu?

Ngày mùng 2/9, cô con gái hỏi bố
– Bố ơi thế bố định đi xem pháo hoa ở đâu ?
– Bố trả lời: Xem ở trên trời chứ ở đâu con!!

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang