Dễ dàng hơn

Một người đàn ông đi xin việc làm tại một nhà máy sản xuất bánh kẹo. Nhân viên tuyển dụng hỏi anh ta:

  • Anh có bất kỳ kinh nghiệm nào trong sản xuất bánh kẹo không?
  • Không có. Nhưng tôi tin rằng tôi sẽ làm rất tốt.
  • Nhưng đây là một công việc khó, cần kỹ năng và kinh nghiệm. Anh có chắc là sẽ làm được không?
  • Tôi chắc chắn làm được, chỉ cần tôi được học cách làm thôi.
  • Okay, tốt nhất là anh nên đến thực tập và học hỏi từ các nhân viên khác trong nhà máy. Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng việc đưa anh đến phòng sản xuất nơi các bánh kẹo được làm. Hãy chỉ cho chúng tôi đâu là cách của bạn để chuyển chiếc thùng bánh kẹo đó sang phòng sản xuất kia.

Người đàn ông nhìn xuống thùng bánh kẹo to lớn trước mặt và suy nghĩ một chút. Cuối cùng, anh ta trả lời:

  • Tôi sẽ quay lại và nghĩ về cách làm cho việc này trở nên dễ dàng hơn.

Bài viết liên quan

Bút chì

Xung đột

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang