Đâu biết đẻ trứng

– Mẹ:Con không nghe lời mẹ, mẹ đem con nhốt trong chuồng gà bây giờ.
– Con:Mẹ nhốt con trong cái chuồng gà đâu có lợi gì? Con đâu biết đẻ trứng?

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang