Cương quyết từ chối

Một anh chàng keo kiệt có bạn đến chơi. Bạn nhìn thấy bình rượu đòi uống, anh ta kiếm kế từ chối:

– Rượu thì có nhưng không có thức nhắm.

– Ông bạn biết ý nên muốn nói xoáy:

– Thì thịt con ngựa của tôi vậy.

– Anh lấy gì mà cưỡi?

– Cưỡi bằng con gà kia.

– Nhưng không có gì đun.

– Thì lấy áo của tôi vậy.

– Vậy anh lấy gì mà mặc?

– Bằng dãy hàng rào kia.

Chủ nhà thở dài:

– Thôi vậy, ép đến thế thì tôi đành nghe lời anh.

– Ông bạn : !!??

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang