Cũng may

– Thính: Ê , Trâm, em bạn vừa té trên cây ổi đấy!

– Trâm (cuống quýt): Thế cây ổi ở cạnh vườn hoa hay ở mảnh đất trống ?

– Thính: Thì cây ổi ở mảnh đất trống

– Trâm (thở phào): Thế thì may quá , nó ko làm gãy cây hoa hồng của tớ!

– Thính:(ngất ngay lập tức)

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang