Con đã xử lý rồi

Viên từ nhà sau chạy lên khoe với mẹ!

– Viên: Mẹ ơi! Mẹ, nồi cơm của mẹ bị nhão đấy. Nhưng không sao, con đã xử lý rồi

– Mẹ: Con gái mẹ giỏi thế. Vậy con làm cách nào?

– Viên: Thưa mẹ, con cho thêm hai ca nước nữa để nó thành cháo luôn.

– Mẹ: Trời !!!

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang