Có năng lực

Giám đốc gọi trưởng phòng tổ chức và ra lệnh:

– Anh tìm trong nhà máy một người trẻ tuổi, có năng lực, có thể thay thế tôi trong tương lai.

– Tìm xong thì giao cho anh ta việc gì?

– Đuổi anh ta ngay lập tức.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang