Có mình con

– Tí: Bố ơi! Thầy hỏi 1 câu, cả lớp chỉ có mình con trả lời được đó bố!
– Bố: Con giỏi quá! Thế thầy hỏi câu gì?
– Tí: Dạ, thầy hỏi: “Ai dám lấy cây bút của tôi, mau trả!”

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang