Có lợi hơn

Nhà triệu phú nọ mất một con chó quý, đăng báo tìm và hứa sẽ thưởng 10.000 USD.
Chờ mãi không thấy báo phát hành, ông bèn tới tòa soạn thì chỉ gặp một em bé. Ông níu lại hỏi:

– Ở đây không còn có ai cả sao?

– Dạ không, nghe nói tất cả nhân viên tòa soạn đang bận đi tìm con chó của ai đó bị lạc.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang