Cô dâu thử tài chú rể…

Tối hôm động phòng, cô dâu đóng cửa buồng không cho chú rể vào, ra một vế câu đối, bảo đối được mới mở cửa. Cô dâu đọc:

Hang Thiên Thai, then khóa động đào, đóng chặt lại kẻo chàng Lưu quen lối cũ Cô dâu đã dùng điển “Lưu thần nhập Thiên Thai” để ra câu đối. Nhưng chú rể không phải tay vừa, dùng luông điển “Bái Công nhà Hán dẫn quân vào cửa Hàm Cốc”, đôi lại:

Cửa Hàm Cốc, lỏng khuôn tạo hóa, mở toang ra cho ông Bái dẫn quân vào. Cô dâu chịu là đối giỏi và mở toang ngay cửa ra để đón chú rể vào.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang