Chuyện Computer

Điện thoại reo ở trung tâm hỗ trợ khách hàng:

– Máy tính của tôi bị treo!

– Hãy khởi động lại.

– Bằng cách nào?

– Nhấn tổ hợp nút Ctrl + Alt + Delete!

– Không có chuyển biến gì cả.

– Vậy thì nhấn nút reset, 10 phút sau hãy gọi lại!

Sau 10 phút, chuông điện thoại lại reo:

– Vẫn chưa thấy gì!

– Thế đã nhấn nút reset chưa?

– Rồi.

– Sao nữa?

– Tôi vẫn đang giữ nó đây, mỏi tay quá!

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang