Chuẩn bị tinh thần

– Thế nào, cậu đã tìm được việc làm rồi đấy à?

– Ừ, nhưng đó là một công việc rất khủng khiếp. Phải đến công trường từ 7h sáng, đến trễ năm phút là bị đuổi. Buổi trưa chỉ được nghỉ 15 phút để ăn, rồi lại làm hùng hục đến 7h tối. Thật quá khổ sai, phải vác những cái bao nặng năm chục cân, chạy nhanh, hễ đi chậm là bị quát tháo. Về đến nhà chỉ còn cách ngã vật ra, khó nhọc lắm mới vặn được đồng hồ báo 

thức 5h sáng hôm sau.

– Chà, thế thì vô nhân đạo, khủng khiếp quá. Cậu phải chịu cảnh ấy từ bao giờ?

– Mai.

– Thế mà cậu lại biết việc khó khăn như vậy.

– Thì mọi người bảo tớ hãy chuẩn bị tinh thần để đối phó với tình huống gây áp lực nhất.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang