Chưa biết

Hai người đang leo núi thì 1 người trượt chân rơi xuống, người kia ngoái lại hét:

– Có sao khônggggg??

– Chưa biết, vẫn đang r..ơ..i…i. : D

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang