Cho chắc ăn

Trong phòng mạch, cụ già khai bệnh:

– Thưa bác sĩ, dạo này tôi hay bị lú lẫn , nói trước quên sau!

Bác sĩ :

– Thế thì xin cụ trả tiền trước cho tôi.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang