Chết là sướng lắm

Có một ông lão bệnh nặng sắp chết nhưng ông rất sợ. Một người bạn tới thăm, ông liền than thở:

– Tôi chắc chết mất. Không biết chết có sướng không?

– Dĩ nhiên là sướng rồi.

– Sao ông biết?

– Nếu sau khi chết mà không sướng, người ta chết sẽ đều trốn về cả chứ. Đằng này chẳng thấy một người chết nào về cả, đủ biết chết là sướng lắm rồi!

– Thế là ông kia không sợ nữa và cũng thanh thản ra đi.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang