Cầm lái…

Hai người say rượu nói với nhau: “Mày phóng vừa thôi, tao chưa muốn chết đâu”.

Người kia ngạc nhiên: tao có cầm lái đâu..

– Ủa tao tưởng mày lái! Nãy giờ sợ gần chết mà không dám nói.

– !!!!!

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang