Cấm hút thuốc

– Vợ cậu có cấm cậu hút thuốc lá ở nhà không?

– Cấm tuốt, ở nhà, ở cơ quan cũng như nơi công cộng.

– Hút ngoài đường thì liên quan gì đến cô ấy chứ.

– Cô ấy bảo, trong gia đình một người hút thuốc là đủ tốn tiền lắm rồi.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang