Cách bán

Giám đốc của hai nhà sản xuất kem đánh răng gặp nhau, một ông phê bình ông kia:

– Kem đánh răng do nhà máy của cậu sản xuất chất lượng kém quá.

– Nhưng tớ đã có cách để bán chạy sản phẩm.

– Cách gì vậy?

– Thêm thời gian bảo hành tới 6 tháng.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang