Bóng đèn

Cô giáo giảng về an toàn hỏi học sinh:

– Các em hãy cho biết những thứ gì không nên cho vào miệng?

Vova nhanh nhảu giơ tay:

– Thưa cô là bóng đèn đang bật ạ.

Cô giáo:

– Đúng rồi, nhưng lý do tại sao?

Vova lúng túng:

– Thưa cô em không biết nhưng em hay nghe mẹ em nói với bố em “Anh tắt đèn đi, rồi hãy cho vào miệng em”.

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang