Bỏ sang đĩa khác

Cả nhà đang ăn tối thì cậu con trai nói:

– Bố ơi! Con ghét những cái lỗ trên miếng pho mát lắm!

– Ông bố vừa xem tivi vừa đáp: Ôi con trai! Con cứ ăn pho mát còn bỏ những cái lỗ sang đĩa khác.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang