Bệnh đa nghi

Trong bữa ăn, chồng bảo vợ:

– Trên đời này, có nhiều người đến là đa nghi. Nghe ai nói bất cứ điều gì, họ cũng nghĩ ngay đến mình…

– Vợ nhíu mày: Anh nói thế là ám chỉ em đấy phải không?

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang