Bàn ăn

Hai người bạn đến ăn tối tại một nhà hàng.
Sau khi đặt hàng, một người bạn nhìn thấy bàn ăn bị nghiêng và cố gắng sửa chữa nó.
Cả hai người bạn đã cố gắng mọi cách nhưng vẫn không thể làm cho bàn ăn đứng thẳng.
Cuối cùng, người bạn kia hỏi nhân viên phục vụ: “Tại sao bàn ăn lại nghiêng vậy?”
Nhân viên trả lời: “Đó không phải là bàn ăn bị nghiêng, đó là ghế của ông bị nghiêng!”

Bài viết liên quan

Bánh mì

Con chim cò

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang