Ăn vụng

– Mẹ: Con ăn vụng canh phải không?

– Quỳnh: Không như thế được, khi con ăn, con có đánh đổ ra quần áo đâu?

– Mẹ: !!!

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang