Ai lấy được vợ đẹp

– Các cụ ngày xưa có câu nói “khỉ leo cành khế”, đúng thật, thường mấy thằng ngu dốt lại lấy được vợ đẹp.

– Tôi nghĩ là vợ anh cũng là một người đẹp đấy.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang