Ai hư

Thủ trưởng bảo tài xế:

– Cậu liệt kê các phụ tùng ở trong xe bị hư khoảng năm triệu, đưa tôi ký, rồi qua thủ quỹ lãnh tiền nghe chưa?

– Thưa thủ trưởng, xe mình đâu có hư?

– Nếu xe không hư, thì cậu hư rồi đó hiểu chưa?

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang