Ai giỏi hơn

Vợ tôi là diễn viên xiếc, cô ấy diễn được cả trò phun lửa.

Ăn thua gì, vợ tôi chẳng cần diễn viên còn “hét ra lửa” kìa!

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang