Ai chạy nhanh hơn

Hai anh chàng thổ dân cùng nhau đi săn, khi vào rừng sâu họ gặp 1 con sư tử, cả 2 hoảng hồn.
Một anh chàng lôi trong túi ra đôi giày thể thao và luống cuống mang vào chân trong khi chúa sơn lâm lùi lũi tiến về phía họ. Anh chàng kia thấy thế lắp bắp:

– Cậu … cậu làm vậy cũng đâu … đâu có chạy nhanh hơn … hơn nnnn nó…

– Nhưng … tớ sẽ chạy nhanh hơn cậu

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang