208 cái

– Này, mày biết người ta có bao nhiêu chiếc xương không?

– 207 cái.

– Thế mà tao có 208 cái đấy!

– Xạo mày!

– Chứ sao, tao mới nuốt 1 cái xương cá xong!

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang